شبکه های اجتماعی وتولید محتوای وب

تبلیغ در شبکه های اجتماعی بیشتر توسط اشخاص و گروه های خصوصی رشد یافته و به طور خاص در شبکه Instagram و تلگرام رشد فزاینده ای داشته است. به فعالیت شرکت هایی همچون نت برگ، دیجی کالا، بامیلو، بایکس و غیره می توان اشاره کرد. نمونه های خارجی موفق در …