تبلیغات اینترنتی بنری

تبلیغات اینترنتی بنری نوعی از تبلیغات اینترنتی می باشند که توسط  وب سایت های تبلیغ پذیر روی صفحات مختلف وب قرار می گیرد. این نوع تبلیغات آنلاین، علاوه بر نمایش و معرفی شرکت تبلیغ دهنده ، لینک به صفحه وب آن شرکت را نیز شامل می شود و باعث افزایش ترافیک وب …

استراتژی جذب ناشران سایت و اپلیکیشن

در این بخش، ده استراتژی مختلف برای جذب ناشران تشریح خواهد شد. استفاده از اندازه های استاندارد آگهی استفاده از اندازه‌های استاندارد آگهی منجر به افزایش بازدهی و بازگشت سرمایه می شود. در نتیجه ناشران درآمد بیشتری از نشر آگهی بدست می آورند و نرخ های اساسی مانند نرخ CTR …