برخی ازاستراتژی های ورود به بازار آگهی‌دهندگان

حمایت و بازاریابی در بین کسب‌و‌کارهای استارت‌آپی رشد سریع کسب و کارهای IT در کشور نوید دهنده آینده ای درخشان در حوزه IT می باشد. در این مسیر کسب و کارهای نوپا نیاز به حمایت در مراحل اولیه رشد دارند. سیستم تبلیغات هوشمند حمایت ویژه ای را برای استارت‌اپ ها …